کشف جدید

۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کشف جدید : فلزات خود را ترمیم میکنند !

تاریخ خبر : ۲۹ تیر ۱۴۰۲ در یک کشف پیشگامانه، دانشمندان برای اولین بار مشاهده کردند که فلز به طور خودبه‌خودی ترک‌های میکروسکوپی خود را بهبود می‌بخشد و با نظریه‌های سنتی مغایرت دارد و مرزهای جدیدی در علم مهندسی مواد باز می کند. این مشاهدات می تواند منجر به تولید…